Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 126
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành:

  • Cho khoảng 2ml etanol khan vào ống nghiệm khô.
  • Cho mẩu natri bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm khô.
  • Bịt miệng ống nghiệm bằng ngón cái đến khi phan rứng kết thúc.
  • Phản ứng kết thúc, đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm ra.
  • Nhận xét và giải thích các hiện tượng xảy ra trong quá trình thí nghiệm

* Natri tan chậm trong dung dịch etanol khan và có bọt khí xuất hiện (sinh ra khí không màu H2)

      PTHH : 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H

* Đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn và bỏ ngón tay bịt miệng ống nghiệm ra thì có tiếng nổ nhỏ và xuất hiện ngọn lửa màu xanh nhạt.

     PTHH: 2H2 + O2 → 2H2O