Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) SGK Ngữ Văn lớp 11