Nghĩa của câu

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Nghĩa của câu SGK Ngữ Văn lớp 11