Luyện tập viết bản tin

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Luyện tập viết bản tin SGK Ngữ Văn lớp 11