Nghĩa của câu (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Nghĩa của câu (tiếp theo) SGK Ngữ Văn lớp 11