Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bất điếu)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bất điếu) SGK Ngữ Văn lớp 11