Một thời đại trong thi ca (trích)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Một thời đại trong thi ca (trích) SGK Ngữ Văn lớp 11