Câu 1, trang 21, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 436
Bạn đánh giá: Chưa

Bài tập 1:

- Vấn đề nghị luân: Văn hóa và sự khôn ngoan cuả con người.

- Đặt tên cho văn bản: Văn hóa và sự khôn goan của con người, Văn hóa và trí tuệ .

- Các thao tác sử dụng:

 Giải tích, bình luận, phân tích.

 Dv: Đoạn 1: Giải thích;

- Đặc sắc trong diễn đạt:

+ Dùng câu nghi vấn để tạo sự lôi cuốn.

+ Kết hợp nhiều kiểu câu.

+ Trích dẫn ý kiến dưới dạng thơ