Câu 1 trang 102 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày khái niệm và phân loại máy điện xoay chiều ba pha.


- Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha.

Phân loại

Máy điện tĩnh: Khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động.

Máy điện quay: Khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau

Máy phát điện: Biến cơ năng thành điện năng.

- Động cơ điện: Biến điện năng thành cơ năng