Câu 1 trang 109 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.


- Nhiệm vụ của Piston:

+ Tạo ra không gian làm việc.

+ Nhận và truyền lực

- Nhiệm vụ của thanh truyền: truyền lực giữa piston và trục khuỷu.

- Nhiệm vụ của trục khuỷu: 

+ Nhận lực từ thanh truyền tạo moment để quay máy công tác.

+ Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.