Câu 2 trang 109 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.


- Pit-tông: gồm 3 phần: đỉnh, đầu, thân.

+ Đỉnh: Lồi, Lõm, Bằng
+ Đầu:
+ Thân:

- Thanh truyền: Gồm 3 phần:

+ Đầu nhỏ.
+ Đầu to.
+ Thân.

- Trục khuỷu: 

+ Đầu trục khuỷu.
+ Đuôi trục khuỷu.
+ Cổ khuỷu.
+ Chốt khuỷu.
+ Má khuỷu.