Câu 3 trang 109 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng?


Không thể được vì cần độ dãn nở của kim loại. 
Nếu không có bạc xecmăng thì khi nguội có thể nổ máy được nhưng khi máy nóng thì pittông sẽ giãn nở và làm bó máy. 
Bạc xecmăng cũng cần có độ hở vài gem.Và nhất là cũng cần phải có những lỗ nhỏ cho nhớt đi qua.