Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,80
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.


Ưu điểm:

+  Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.

+ Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

+ Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản .