Câu 2 trang 13 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.


Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

  • Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát
  • Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

 Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

  • Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát
  • Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng