Câu 2 trang 182, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng?


Một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng:

- Trong công nghiệp:

+ Tăng cường cơ sở hạ tầng.

+ Tăng cường phát triển công nghiệp năng lượng, đáp ứng nguồn điện và nhu cầu sản xuất công nghiệp của vùng.

+ Chính sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

+ Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Chú trọng bảo vệ môi trường, tránh làm tổn hại đến tài nguyên du lịch – tiềm năng của vùng.

- Trong dịch vụ:

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

+ Tập trung đầu tư khai thác các thế mạnh về du lịch, thương mại, hàng hải…

+ Đạ dạng hóa các loại hình dịch vụ.

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

- Trong nông lâm nghiệp:

+ Chú trọng vấn đề thủy lợi để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

+ Thay đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư về giống cây mới có năng suất cao, áp dụng tiến bộ khoa học để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

+ Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu của các con sông để tránh mất nước, phục hồi phát triển rừng ngập mặn, vườn quốc gia…

- Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển:

+ Khai thác tổng hợp kinh tế biển: khai thác dầu khí, khai thác nuôi trồng thủy sản, du lịch biển và GTVT biển.

+ Chú ý vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ.