Câu 4 trang 117, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,22
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế của vùng. Thử nêu một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa.


* Sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có thể làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế của vùng:

- Hoạt động khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam cùng với công nghiệp lọc, hóa dầu sẽ mang lại sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế của vùng. Đây được xem là ngành mũi nhọn của vùng Đông Nam Bộ, tuy nhiên trong quá trình phát triển cần chú ý giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

- Phát triển GTVT biển với cụm cảng Sài Gòn, Vũng Tàu… thúc đẩy hoạt động giao lưu, mở rộng phát triển kinh tế với bên ngoài, tăng cường thu hút đầu tư.

- Phát triển du lịch biển, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng cao cấp, resort, đa dạng hóa hoạt động du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại sẽ thu hút mạnh mẽ khách, đặc biệt khách lịch nước ngoài, mang lại nguôn thu ngoại tệ lớn.

- Đẩy mạnh hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để khai thác hiệu quả thế mạnh nguồn lợi thủy sản, kết hợp phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

* Một số phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa.

- Đẩy mạnh khai thác và chế bến dầu khí, xây dựng các trung tâm lọc dầu. Phát triển cụm khí – điện – đạm Phú Mỹ.

- Tăng cường đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản ven bờ.

- Phát triển các hoạt động du lịch biển, nhất là ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đẩy mạnh phát triển các cụm cảng nước sâu: cụm cảng Sài Gòn, Vũng Tàu.

- Chú ý vấn đề môi trường trong khai thác phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng.