Câu 2 trang 40 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào? Tại sao?


Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kê kiến trúc và xây dựng đê biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, cầu đường, đê đập...