Bài tập 1 trang 40 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 284
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4

Bài tập 1 trang 40 SGK Công nghệ 11

 


Hình chiếu phối cảnh của hình câu a

Hình chiếu phối cảnh của hình câu b