Câu 2, trang 79, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,69
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chỉ ra ý nghĩa phê phán của truyện?


* Ý nghĩa của truyện:

Không chỉ nhằm vào một con người cụ thể, truyện Tam đại con gà còn phê phán thói dốt hay nói chữ, dốt học làm sang, bảo thủ; qua đó nhắn nhủ đến mọi người phải luôn học hỏi, không nên che giấu cái dốt của mình