Câu Luyện tập, trang 79, sgk Ngữ Văn 10

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích hành động và lời nói của nhân vật thầy để làm rõ thủ pháp gây cười trong truyện


Truyện gây cười khi khai thác mâu thuẫn trái tự nhiên ở nhân vật thầy đồ, có thể phân tích hành động khấn thầm xin ba đài âm dương ở bàn thờ thổ công mà nhân vật thầy đồ thực hiện khi không dám chắc chữ đó có phải là chữ kê hay không. Việc ba đài âm dương được cả ba khiến thầy vô cùng đắc chí và cho học trò đọc to. Khi bị chủ nhà phát giác, thầy nghĩ và trách thầm thổ công mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa  và biện minh bằng cách tỏ ra cao siêu khi dạy đến ba đời con gà...Tất cả những hành động và lời nói đã làm cho nhân vật thầy dồ trở  nên đáng cười, đáng trách.