Câu 2 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lý


Đối với hệ thống quản lý thông tin học sinh, thông tin cần quản lý bao gồm:
- Học sinh: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ...
- Thời khóa biểu: Môn học, ngày học, buổi học, giái viên phụ trách,...
- Môn học: Tên môn học, số tiết, các giáo viên phụ trách,...
- Bảng điểm: Môn học, loại điểm (15 phút, 1 tiết ...), số điểm,..

Đối với hệ thống quản lý nhạc CD, thông tin cần quản lý bao gồm:
- CD (Album): Tên album, ngày tháng xuất bản, số lượng bài hát...
- Bài hát: Tên bài hát, thuộc album nào, tên tác giả, thuộc thể loại nào, ...
- Thể loại: Tên thể loại

Đối với hệ thống quản lý đăng ký xe:
- Chủ xe: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú (xã, huyện, tỉnh/tp)
- Phương tiện: Loại phương tiện, biển số, ngày đăng ký, ...