Câu 1 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu một số công việc có thể dùng máy tính để quản lý


Có thể dùng máy tính để quản lí các CD (thư viện CD gia đình) ghi bài hát, phục vụ tìm kiếm CD chứa bài hát muốn nghe hay tìm các CD có các bài hát do một ca sĩnào đó biểu diễn.

- Quản lý thông tin học sinh trong trường học, liên kết với hệ thống thư viện để quản lý sách (Tìm kiếm thông tin, quản lý số lượng sách), liên kết với hệ thống văn phòng để quản lý thông tin giáo viên.

- Quản lý hồ sơ đăng kí xe máy hoặc ô tô đế có thể nhanh chóng tìm ra chủ phương tiện khi cần thiết.

- Quản lý vân tay phục vụ công tác điều tra, phá án.

Câu 1 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12
Câu 1 Trang 93 Sách Giáo Khoa Tin Học 12
Hình ản một phần mềm quản lý thư viện trực tuyến