Câu 2 trang 96 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Động cơ đốt trong gồm những cơ cấu và hệ thống chính nào?


Cấu tạo của động cơ đốt trong gồm hai cơ cấu và bốn hệ thống chính sau :

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền;

- Cơ cấu phân phối khí;

-  Hệ thống bôi trơn;

- Hệ thống làm mát;

- Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí;

- Hệ thống khởi động;

Riêng động cơ xăng còn có thêm hệ thống đánh lửa.