Câu 3 trang 107 SGK Công nghệ 12

Trung bình: 4,53
Đánh giá: 68
Bạn đánh giá: Chưa

Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 - 4.2,8 kW có ghi: A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A ; 1420 vòng/phút; η%=0,84,cosφ=0, 83; 50 Hz.

- Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.

- Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì phải đấu dây của động cơ theo kiểu nào? 


a) A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A:

+ Nếu Ud của lưới là 220V thì đấu Δ và dòng điện vào động cơ 10,5A

+ Nếu Ud của lưới là 380V thì đấu Y và dòng điện vào động cơ 6,1A

1420 vòng/phút: tốc độ quay của roto n

η%=0,84,cosφ=0, 83: hiệu suất và hệ só công suất

50 Hz: tần số của điện lưới

b) Nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì động cơ của dây đấu theo hình tam giác.