Câu 3 trang 44 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Bản thân em đã có việc làm nào gắn học với hành? Việc kết hợp giữa học với hành có tác dụng thế nào đối với quá trình học tập của em?


Những việc làm gắn học với hành:

+ Em đã vận dụng kiến thức toán học để tính toán hàng ngày như tính tiền khi đi mua, bàn hàng hóa, đo đạc 

đất đai... giúp em luyện tính nhẩm nhanh hơn, chính xác hơn.

+ Em đã vận dụng những kiến thức đã học vào việc trồng cây như là trước khi gieo hạt, em biết phải làm đất thật tơi xốp và ẩm ướt mới có thể gieo lên thành cây được.

+ Em có thể đọc hướng dẫn trong những sản phẩm nước ngoài nhờ những kiến thức tiếng anh đã học.

+ Em vận dụng những kiến thức địa lý đã học để giải thích những hiện tượng thiên nhiên như nhật thực, nguyệt thực, động đất, sóng thần...

+ Em đã theo dõi chương trình olympya và thử trả lời các câu hỏi trên đó, rất gần với những thứ e học.

+ Không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, tàng trữ vũ khí, hàng cấm.

+ Luôn lắng nghe ông bà cha mẹ, giúp đỡ bạn bè xung quanh.

-  Sự kết hợp giữa học với hành có tác dụng giúp em hiểu kiến thức nhanh hơn, nhớ lâu hơn và nhờ đó cũng thấy việc học thú vị hơn, thích học hơn.