câu 4 trang 44 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 48
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.


- Dựa vào kiến thức bài Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ta giải thích ý nghĩa câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" như sau:

+ Câu tục ngữ đề cao vai trò của thực tiễn trong hoạt động nhận thức, hoạt động học tập. Trường học lớn nhất chính là thực tiễn sinh động, ở đó chứa đựng uôn vàn những kiến thức phong phú mà con người có thể học hỏi được.

+Thực tiễn có vai trò rất quan trọng với nhận thức thể hiện qua câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" vì:

 -  Tri thức là vô hạn, con người phải không ngừng học hỏi để tiếp thu những kiến thức mới nhằm hoàn thiện bản thân.

 - Việc học hỏi không chỉ dừng lại ở sách vở mà phải học hỏi trong cuộc sống, thông qua giao tiếp, trải nghiệm thực tế ở bên ngoài xã hội để từ đó mang lại tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng,...

  -   Mỗi cá nhân cần luôn chú trọng đến việc ra ngoài hoạt động, mở rộng mối quan hệ giao tiếp, thăm thú các nơi để trải nghiệm để tăng sự hiểu biết, chắt lọc những gì tinh túy nhất để từ đó trở thành người hoàn thiện hơn.