Câu hỏi thảo luận số 3 trang 104, SGK 12.

Trung bình: 4,88
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta.


Những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta:

- Do hậu quả chiến tranh.

- Nạn khai thác rừng bừa bãi.

- Cháy rừng.

- Mở rộng diện tích đất canh tác, nạn du canh du cư của đồng bào dân tộc ít người.

- Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình cơ bản, phát triển thủy điện.