Câu 2 trang 105, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,26
Đánh giá: 54
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng?

Bảng 24.2. Sản lượng tôm nuôi, cá nuôi năm 1995 và 2005 phân theo vùng.

Các vùng Sản lượng nuôi tôm (tấn) Sản lượng cá nuôi (tấn)
1995 2005 1995 2005
Cả nước 55316 327194 209142 971179
Trung du và miền núi Bắc Bộ 548 5350 12011 41728
Đồng bằng sông Hồng 1331 8283 48240 167517
Bắc Trung Bộ 888 12505 11720 44885
DH Nam Trung Bộ 4778 20806 2748 7446
Tây Nguyên - 63 4413 11093
Đông Nam Bộ 650 14426 10525 46248
Đồng bằng sông Cửu Long 47121 165761 119475 652262

So sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng:

    Tiêu chí    Đồng bằng sông Cửu Long  Đồng bằng sông Hồng

 Điều kiện tự nhiên

- Nhiều bãi triều, đầm phá, vũng vịnh.

- Đặc biệt với hơn 179 nghìn ha rừng ngập mặn.

- Hệ thống sông ngòi,kênh rạch chằng chịt.

⟹ Chiếm hơn 70% diện tích mặt nước nuôi trồng của cả nước.

- Nhiều bãi triều, đầm phá, vũng vịnh, cửa sông ven biển…là điều kiện để nuôi trồng thủy sản.

 

 

Điều kiện kinh tế - xã hội

- Lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

- Cơ sở vật chất kí thuật, tàu thuyền, ngư cụ ngày càng tốt hơn.

- Công nghiệp chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản phát triển.

- Nhà nước quan tâm cho vay vốn, đầu tư kĩ thuật, giống, thức ăn…

- Kĩ thuật nuôi tôm cá được phát triển, từ quảng canh sang quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh công nghiệp.

- Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng

Hiện trạng

- Sản lượng tôm nuôi, cá nuôi tăng nhanh và liên tục, từ 1995 đến 2005 tăng gấp 14 lần.

- Hiên nay có sản lượng lớn nhất cả nước (chiếm 67% năm 2005).

- Vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước, điển hỉnh ở một số tỉnh như: Cà Mau, Kiên Giang.

- Nuôi cá nước ngọt phát triển, riêng tỉnh An Giang có sản lượng cá nuôi là 179 nghìn tấn (2005)

- Sản lượng tôm nuôi, cá nuôi tăng rất nhanh, gấp 126 lần trong giai đoạn 1995 – 2005.

- Hiện nay sản lượng lớn thứ hai sau đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 17% năm 2005).

- Nuôi cá nước ngọt cũng phát triển mạnh.