Câu 3 trang 105, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay?


Hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:

* Sự phát triển trồng rừng:

- Diện tích rừng trồng hiện nay là 2,5 triệu ha, mỗi năm có khoảng 200 nghìn ha rừng được trồng mới.

- Hằng năm, cả nước trồng khoảng 200 nghìn ha rừng tập trung.

- Khó khăn: Do mùa khô diễn ra sâu sắc, đặc biệt ở Tây Nguyên nên rừng bị cháy nhiều, vẫn còn nạn chặt phá rừng bừa bãi.

* Các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay:

- Quản lí chặt chẽ việc khai thác và tăng cường trồng và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

- Thực hiện chính sách giao đất giao rừng cho rừng hộ gia đình quản lí.

- Đầu tư phát triển kinh tế rừng ở miền núi, xây dựng các mô hình nông - lâm kết hợp, giúp đồng bào các dân tộc ít người nắm kĩ thuật và phương thức canh tác để đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Giáo dục nâng cao ý thức về bảo vệ rừng trong nhân dân.