Câu hỏi thảo luận trang 111, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 39
Bạn đánh giá: Chưa

Quan sát hình 25 và dựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích tại sao kinh tế trang trại lại rất phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long?

Câu hỏi thảo luận trang 111, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 111, SGK Địa lí 12.

Đồng bằng sông Cửu Long có nền kinh tế trang trại phát triển vì có nhiều điều kiện thuận lợi về cả tự nhiên và kinh tê - xã hội:

- Tự nhiên: có nhiều thuận lợi về địa hình đồng bằng rộng lớn, khí hậu nhiệt đới, ít thiên tai, ba mặt giáp với vùng biển rộng lớn, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, diện tích rừng ngập mặn lớn.

- Kinh tế - xã hội:

+ Có nhiều ngành phát triển như chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm, nuôi trồng thủy sản.
+ Chính sách của nhà nước trong việc ưu tiên phát triển kinh tế trang trại.
+ Gần thị trường tiêu thụ rộng lớn (Đông Nam Bộ).
+ Dân cư lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm.
+ Các cơ sở chế biến đã và đang phát triển.

- Mặt khác kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu lợi nhuận, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm…nên được chú trọng phát triển.