Câu 2 trang 111, SGK Địa lí 12

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy tìm sự khác nhau trong chuyên môn hóa nông nghiệp giữa:

- Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

- Đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long.

Thử tìm cách giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đó?


* Sự khác nhau về chuyên môn hóa nông nghiệp giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

- Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ:

+ Cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới (chè, trẩu…).
+ Đậu tương, lạc, thuốc lá, cây ăn quả, cây dược liệu.
+ Chăn nuôi lợn.

- Vùng Tây Nguyên:

+ Cà phê, cao su, dâu tằm, hồ tiêu.

* Sự khác nhau về chuyên môn hóa nông nghiệp giữa vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

- Vùng Đồng bằng sông Hồng:

+ Cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp vụ đông, cây ăn quả (một số loại).
+ Đay cói
+ Lợn, bò sữa (ven thành phố lớn), gia cầm.
+ Thủy sản nước ngọt, nước lợ.

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

+ Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, đay, cói).
+ Cây ăn quả nhiệt đới.
+ Gia cầm (đặc biệt là vịt đàn) phát triển hơn.
+ Vùng có ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt phát triển nhất cả nước.

* Nguyên nhân: Do sự khác nhau về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội giữa các vùng miền.

- Tây nguyên: có địa hình cao nguyên rộng lớn, khí hậu nhiệt đới, đất đỏ badan rất thích hợp để hình thành các vùng chuyên canh cây CN có nguồn gốc nhiệt đới như cà phê, cao su, hồ tiêu, điều.

- Trung du miền núi Bắc Bộ: có địa hình đồi núi thấp, đất feralit đỏ vàng, khí hậu phân hóa đa dạng theo độ cao (cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh) thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp và cây ăn quả cận nhiệt, ôn đới. Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất lâm nghiệp và trồng cây công nghiệp.

- Đồng bằng sông Hồng: có khí hậu nhiệt đới gió mùa với một mùa đông lạnh nên thuận lợi để trồng rau cao cấp vụ đông; nhiều thành phố lớn dân cư đông đúc nên nhu cầu về thịt lợn, thịt bò, trứng, sữa rất lớn phát; tiếp giáp biển với các vùng cửa sông cùng mạng lưới ao hồ là điều kiện phát triển thủy sản.