Câu hỏi thảo luận trang 124, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 27, hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích? (Ngành chế biến sản phẩm trồng trọt; Chế biến sản phẩm chăn nuôi; Chế biến thủy, hải sản)


* Ngành chế biến sản phẩm trồng trọt:

- Phân bố: Xay xát, đường mía, chè, cà phê, rượu bia nước ngọt. Phân bố hầu như ở tất cả các vùng kinh tế cũng như các đô thị lớn (TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đông bằng sông Cửu long, đồng bằng sông Hồng, Trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung).

- Nguyên nhân:

+ Các sản phẩm chế biến ngành trồng trọt phân bố chủ yếu gần nguồn cung cấp nguyên liệu, ví dụ: chế biến cà phê ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, xay xát ở 2 vùng trọng điểm lương thực là đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long, chè ở Trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên…

+ Rượu, bia, nước ngọt: phân bố gần nguồn tiêu thụ, các thành phố lớn là nơi đông dân nên có thị trường tiêu thụ lớn.

* Ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi:

- Phân bố: Sữa và sản phẩm từ sữa, thịt và sản phẩm từ thịt phân bố chủ yếu ở các đô thị lớn, các thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh).

- Nguyên nhân: Đây là những khu vực đông dân, đời sống cao nên nhu cầu sản phẩm từ thịt và sữa lớn.

* Chế biến sản phẩm thủy, hải sản:

- Phân bố ở các tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

- Nguyên nhân: đây là những vùng có ngành đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản phát triển mạnh nhất cả nước.