Câu 2 trang 124, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định các nhà máy thỷ điện lớn nhất của nước ta trên bản đồ (lược đồ) và giải thích sự phân bố đó.


* Hướng dẫn làm bài: học sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 (CN năng lượng).

Câu 2 trang 124, SGK Địa lí 12.
Câu 2 trang 124, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn trả lời:

- Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta là:

+ Hòa Bình (trên sông Đà, 1.920MW).

+ Yaly (trên hệ thống sông Xê Xan, 720MW).

+ Trị An (trên sông Đồng Nai, 400MW).

+ Hàm Thuận - Đa Mi (trên sông La Ngà; Hàm Thuận 300MW, Đa Mi 175MW).

+ Đa Nhim (trên sông Đa Nhim, 160MW).

+ Thác Bà (trên sông Chảy, 110MW).

+ Đang xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La (trên sông Đà, 2.400MW).

- Giải thích sự phân bố:

+ Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta đều phân bố trên các con sông lớn ở vùng trung du miền núi.

+ Trung du miền núi có địa hình cao, dốc, nước chảy xiết.

+ Địa hình chia cắt mạnh tạo các thung lũng, dãy núi cao xen kẽ,... thuận lợi để xây dựng hồ chứa nước.