Câu hỏi thảo luận trang 118, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,35
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bản đồ Địa chất – Khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố).

Câu hỏi thảo luận trang 118, SGK Địa lí 12.
Câu hỏi thảo luận trang 118, SGK Địa lí 12.

* Hướng dẫn làm bài: HS có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 8.

* Hướng dẫn trả lời:

Tài nguyên than nước ta khá đa dạng, gồm:

- Than antraxit: Trữ lượng hơn 3 tỉ tấn, cho nhiệt lượng 7000 – 8000 calo/kg, phân bố ở chủ yếu ở Quảng Ninh.

- Than nâu: Trữ lượng hàng chục tỉ tấn (tính đến độ sâu 300 – 1000 m), phân bố ở đồng bằng sông Hồng.

- Than bùn: Tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long (đặc biệt ở U Minh).

Than mỡ ở Làng Cẩm (Thái Nguyên).