Câu hỏi thảo luận trang 121, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với sự phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta?


Những thế mạnh về tự nhiên đối với sự phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta:

- Cơ sở nhiên liệu lớn:

+ Nguồn năng lượng từ than: than antraxit có trữ lượng khoảng 6,6 tỉ tấn, trong đó bể than Quảng Ninh có trữ lượng hơn 6,5 tỉ tấn. Than antraxit có chất lượng tốt, nhiệt lượng từ 7000 – 8000 calo/kg, vì vậy đây là nguyên liệu quan trọng cho ngành nhiệt điện.

+ Tiềm năng dầu khí: Trữ lượng vài chục tỉ tấn dầu mỏ và hàng tăm tỉ m3 khí đồng hành, tập trung ở thềm lục địa phía Nam với 8 bề trầm tích.

- Tiềm năng thủy điện: Mạng lưới sông ngòi dày đặc, sông nhiều nước, lại chảy qua địa hình ¾ đồi núi nên có tiềm năng thúy điện lớn. Chủ yếu là các sông lớn ở Tây Bắc, Tây Nguyên. Tiềm năng ước tính đạt khoảng 3000 MW, sản lượng 260 – 270 tỉ kWh (chủ yếu trên hệ thống sông Hồng – 37% và sông Đồng Nai – 19%).

- Ngoài ra còn có nguồn năng lượng từ gió, năng lượng mặt trời…