Câu Luyện tập, trang 24-25 sgk Ngữ văn 10, tập 2

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Kiểm tra tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh qua việc trả lời các câu hỏi trang 24-25 sgk Ngữ văn 10, tập 2:


a. " Ở lớp 10 Trung học phổ thông, học sinh chỉ được học văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, câu đố)"

Viết như vậy không chính xác. Vì lớp 10 học sinh có học cả văn học dân gian và văn học viết

Và văn học dân gian ở lớp 10 có 12 thể loại cơ bản và không có câu đố.

b. Câu văn “Gọi “Đại cáo bình Ngô” là áng thiên cổ hùng văn vì đó là bài văn hùng tráng đã được viết ra từ nghìn năm trước” không chuẩn xác. Cách giải thích cụm từ “thiên cổ hùng văn” không đúng. Nó là “áng hùng văn lưu truyền của nghìn đời” chứ không phải là “được viết ra từ nghìn năm trước”.

c. Không nên dùng văn bản đã cho vì nội dung của nó không thuyết minh về Nguyễn Bỉnh Khiêm với tư cách nhà thơ.