Câu Luyện tập trang 27, sgk Ngữ văn 10, tập 2

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc đoạn trích sau và phân tích tính hấp dẫn cuả nó.


Sự hấp dẫn của đoạn văn thuyết minh :

   - Sử dụng linh hoạt các kiểu câu :  câu ngắn,  câu dài, câu nghi vấn, câu cảm thán, ...

   - Dùng thủ pháp so sánh, từ ngữ giàu hình ảnh, giàu liên tưởng như: "Bó hành hoa xanh như lá mạ", "... một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu", ...

   - Sự kết hợp nhiều giác quan và liên tưởng : mùi phở …như mây khói chùa Hương đẩy bước chân ta…

   - Bộc lộ cảm xúc hồn nhiên: "Trông mà thèm quá", "Có ai lại đừng vào ăn cho được", ...