Câu Luyện tập, trang 26, sgk Ngữ văn 10, tập 2

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu cho dưới


(1)  Câu "Nếu bị tước đi ... chịu đựng sự kìm hãm" là luận điểm của đoạn văn. Sau câu này, tác giả đưa ra hàng loạt các chi tiết về bộ não của những đứa trẻ ít được đùa, ít được tiếp xúc với xung quanh và bộ não của những con chuột bị nhốt trong hộp rỗng, ... để làm sáng tỏ cho luận điểm. Luận điểm khái quát được cụ thể trở nên dễ hiểu, sinh động và hấp dẫn hơn.

( 2) Tác dụng tạo hứng thú của việc kể lại truyền thuyết hòn đảo An Mạ :

   - Tâm lí chung khi tham quan danh lam, thắng cảnh : không chỉ muốn ngắm cảnh đẹp mà còn muốn mở rộng tầm hiểu biết.

   - Việc dẫn truyền thuyết về hòn đảo tạo nên tính lịch sử, hình ảnh hồ Ba Bể mang màu sắc kì ảo, thần tiên tạo hứng thú cho người nghe.