Câu 3, trang 34, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Bài tập 3

 Thay các từ:

- File thay bằng: tệp tin.

- Hacker thay bằng: kẻ đột nhập hệ thống máy tính.

 - Từ Microsoft: Tên riêng nên giữ lại.

- Từ “cocoruder” : Danh từ tự xưng nên có thể chấp nhận được.