Câu 2, trang 34, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Bài tập 2 ( trang 34)

“Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tiếp nhận ( dọc đường đi của mình) những dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy: Một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc, nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì mà thời đại đem lại.”