Thí nghiệm 3. Phân biệt một số loại phân bón hóa học

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 63
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành phân biệt 3 loại phân bón:

Lấy mỗi loại một ít (cỡ bằng hạt ngô) vào từng ống nghiệm riêng biệt. Cho vào mỗi ống nghiệm 4 – 5 ml nước cất, lắc nhẹ ống nghiệm cho đến khi các chất tan hết.

a) Phân đạm amoni sunfat

Lấy khoảng 1ml dung dịch của mỗi loại phân bón vừa pha chế vào từng ống nghiệm riêng.

Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 0,5 ml dung dịch NaOH rồi đun nóng nhẹ.

b) Phân kali clorua và phân supephotphat kép

Lấy khoảng 1 ml dung dịch vừa pha chế của kali clorua vào một ống nghiệm và của supephotphat kép vào một ống nghiệm khác.

Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào từng ống


a) Phân đạm amoni sunfat

Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 0,5 ml dung dịch NaOH rồi đun nóng nhẹ. Ở ống nghiệm nào chứa dung dịch muối amoni sunfat sẽ có khí bay lên, khí này làm xanh quỳ tím ẩm.

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3+ H2O

=>Khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm

b) Phân kali clorua và phân supephotphat kép

Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào từng ống.  Ống nào có kết tủa trắng xuất hiện là KCl

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3