Thí nghiệm 2. Tính oxi hóa của muối kali nitrat nóng chảy

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 64
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tiến hành:

Lấy một ống nghiệm chịu nhiệt khô và cặp thẳng đứng trên giá sắt, rồi đặt giá sắt trong chậu cát.

  • Bỏ một ít tinh thể KNO3 vào ống nghiệm và đốt cho muối nóng chảy
  • Khi muối bắt đầu phân hủy (nhìn thấy các bọt khí xuất hiện) vẫn tiếp tục đốt nóng ống nghiệm, đồng thời dùng kẹp sắt bỏ một hòn than nhỏ đã được đốt nóng đỏ vào ống.

Hiện tượng – giải thích:

  • Khi tính thể KNO3 nóng chảy thì có phản ứng nhiệt phân xảy ra tạo ra khí O2. Vì vậy khi cho hòn than đã nóng đỏ vào ta thấy hòn than bốc cháy.

2KNO3 to 2KNO2 + O2 

C + O2 to CO2