THỰC HÀNH - ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.


Các phương hướng giải quyết:

- Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình để giảm bớt gia tăng dân số.

- Đầu tư thâm canh, tăng vụ, áp dụng các biện pháp khoa học kĩ thuật mới (giống mới) nhằm tăng năng suất, sản lượng lương thực.

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Nâng cao mức sống và giải quyết việc làm.