Câu 3, trang 29, sgk Ngữ văn lớp 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 99
Bạn đánh giá: Chưa

Phong cách nghệ thuật

 PCNT của Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạng có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và văn học, tư tưởng và nghệ thuật, truyền thống và hiện đại.

- Văn chính luận có lí lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục, giàu hình ảnh, giọng văn đa dạng, ngắn gọn, chặt chẽ, súc tích.

- Truyện và kí: nghệ thuật trào phúng sắc bén, tuy nhẹ nhàng hóm hỉnh nhưng sâu cay, thâm thúy.

- Thơ ca: + Những bài thơ có mục đích tuyên truyền lời lẽ thường giản dị, dễ hiểu.

+ Những bài viết theo cảm hứng thẩm mĩ lời văn hàm súc “ý tại ngôn ngoại”, kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.