Bài 1 trang 115 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.


Sóng điện từ chính là điện từ trường lan truyền trong không gian.

Các đặc điểm:

- Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và trong các điện môi.

- Sóng điện từ là sóng ngang, có thành phần vecto điện trường E vuông góc với thành phần vecto cảm ứng từ B và cùng vuông góc với với phương truyền sóng, ba vecto E, B và v tạo thành một tam diện thuận.

- Dao động của điện trường và từ trường tại một điểm trong sóng điện từ luôn luôn đồng pha với nhau.

- Khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì sóng điện từ cũng bị phản xạ, khúc xa.

- Sóng điện từ mang năng lượng.

- Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến nên gọi là sóng vô tuyến.