Bài 2 trang 115 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?


Những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển:

- Trong khí quyển, các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn không thể truyền đi xa. Khoảng cách tối đa của sự truyền các sóng này là từ vài kilômét đến vài chục kilômét.

-Trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị không khí hâ'p thụ.

- Các sóng điện từ có bước sóng ngắn thì phản xạ tốt ở tầng điện li và mặt đất. Nhờ sự phản xạ liên tiếp giữa tầng điện li và mặt đất nên sóng điện từ có thể truyền đi rất xa.