Bài 5 trang 115 - sgk vật lý 12

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Trong các hình sau, hình nào diễn tả đúng phương và chiều của cường độ điện trường E, cảm ứng từ B và tốc độ truyền sóng vcủa một sóng điện từ?

Bài 5 trang 115 - sgk vật lý 12
Bài 5 trang 115 - sgk vật lý 12

A. Hình 22.4a

B. Hình 22.4b

C. Hình 22.4c

D. Hình 22.4d


Đáp án: C

Các vectơ  E,B và v tại mỗi điểm luôn luôn tạo thành một tam diện thuận