Bài 4 trang 115 sgk vật lý 12

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn.


Đáp án: C

Áp dụng công thức: λ = v/f = 25m. Tra bảng thang sóng điện từ. sóng này là sóng ngắn.