Bài 2 Trang 129 SGK Lịch sử 12. Đảng và chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6/3 và từ ngày 6/3/1946.

Trung bình: 4,15
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

 Đảng và chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6/3 và  từ ngày 6/3/1946.


1. Trước ngày 6/3/1946:

- Chủ trương: . Chủ trương: Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc..

- Sách lược:

+ KT: cung cấp một phần lương thực, Các phương tiện GTVT, cho phép lưu hành tiền Trung Quốc trên thị trường.

+ CT: Nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử, 4 ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp, 1 ghế phó Chủ tịch nước; Đảng lui vào hoạt động bí mật.

- Đối với các tổ chức phản CM và tay sai : vạch trần âm mưu và những hành động chia rẽ, phá hoại; trừng trị theo pháp luật khi có đủ bằng chứng.

2. Từ ngày 6/3/1946:

- Chủ trương: Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta

- Sách lược: Ký Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước (14 - 9 - 1946), nhân nhượng của Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa. Tạm ước là giới hạn cuối cùng của sự nhân nhượng.