Bài 1 Trang 145 SGK Lịch sử 12. Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu - đông 1950 đến trước Đông Xuân 1953 -1954.

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

 Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế  - tài chính  trong kháng chiến chống thực dân Pháp  từ sau thu - đông 1950 đến trước Đông Xuân 1953 -1954.


Các mặt trận Thời gian Thắng lợi tiêu biểu
Quân sự  Cuối 1950 đến giữa 1951 Các chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
=> Đây là các chiến dịch tiến công có qui mô lớn, đánh vào vùng trung du và đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch
1951 - 1952 Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân
 => Ta giải phóng khu vực Hòa Bình - sông Đà rộng 2000 km2 với 15 vạn dân, căn cứ du kích mở rộng từ Bắc Giang xuống Hòa Bình.
1952 Chiến dịch Tây Bắc thu- đông
=> Ta giải phóng 28.000 km2 với 25 vạn dân gồm Nghĩa Lộ, Sơn la (trừ Nà sản), Yên Bái, 4 huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái; phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của địch.
1953 Chiến dịch Thượng Lào xuân hè
=> =Giải phóng Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phong Xa-lì với trên 30 vạn dân. Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế của chúng.
Chính trị - Ngoại giao Từ ngày 11 đến 19/2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng.
Từ ngày 3 đến 7/3/1951 Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
 11/03/1951

- Thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước  đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ.

- 5 – 1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua ái quốc và chọn được 7 anh hùng ở các lĩnh vực khác nhau.

Kinh tế - Tài chính 1953

- Năm 1952 mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, lôi cuốn mọi ngành, mọi giới tham gia.

- Đầu năm 1953, Đảng và chính phủ phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. do à nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp đều có bước phát triển.S